طرح

پـی نوشت

به نام خدا

جهت انعکاس دیدگاه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه هنر و بهره‌ مند شدن دانشگاهیان از نقطه نظرات آنان، طرحی با عنوان «پی نوشت» در دستور کار دفتر نهاد قرار گرفت.

در این طرح، استادان محترم جملات ناتمام از پیش نوشته شده را با نظر و دیدگاه خود تکمیل خواهند کرد.

این نوشتار تنظیم و در سایت نهاد بارگذاری خواهد شد.

می توان پس از پاسخ همه استادان، این نوشتار را در مجموعه ای گردآوری و چاپ نمود.