«سنت‌های شیرین رمضان»

مناطق ایران دارای سنت‌ها و آداب گوناگون در ماه مبارک رمضان بویژه در هنگامه‌ی افطار و سحر است، روایت این آداب در قالب‌های فیلم، عکس، موسیقی، و ... می‌تواند بسیار جذاب و شیرین باشد.

جوایز:

برگزیده اول: 7/000/000   ریال

برگزیده دوم:5/000/000    ریال

برگزیده سوم: 4/000/000  ریال

برگزیده چهارم: 3/500/000 ریال

برگزیده پنجم: 2/500/000  ریال

                                                                                                                          مهلت ارسال آثار: 1400/3/15