شماره تماس دفتر نهاد نمایندگی دانشگاه هنر در تهران : 02166727947  -  02166763360