«خاطرات من و ماه رمضان»

 

 

این طرح ویژه فرزندان 10 تا 18 سال اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه می باشد که در قالب خاطره نگاری، انشاء و نگارش تجربه ارائه خواهد شد.

 

جوایز:

به هریک از 15 اثر منتخب مبلغ 3/000/000 ریال اهداء خواهد شد.

 

مهلت ارسال آثار : 1400/2/27