استادان ارجمند 

 با ابلاغ سلام 

هفتاد و دومین   نشست هم اندیشی استادان با عنوان: " هنر و اخلاق " در روز دوشنبه یازدهم اسفند ماه  از ساعت 10 الی 12 به صورت حضوری در سالن شهید جانبزرگی دانشکده کاربردی برگزار می گردد.

یادآوری می شود که به جهت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در ایام کرونا این جلسه با حضور 25 نفر تشکیل خواهد شد.