نشست معاون نهاد رهبري دانشگاه با والدين دانشجويان ورودي بهمن ٩٣ برگزار گرديد

نشست معاون نهاد رهبري دانشگاه با والدين دانشجويان ورودي بهمن در روزهاي شنبه ،‌يكشنبه و دوشنبه ١١الي ١٣ بهمن ماه ١٣٩٣ در برگزار گرديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست معاون نهاد رهبري دانشگاه با والدين دانشجويان ورودي بهمن دانشگاه با موضوع مسايل فرهنگي دانشگاه در روزهاي شنبه ،‌يكشنبه و دوشنبه ١١الي ١٣ بهمن ماه ١٣٩٣ در پرديس باغ ملي برگزار گرديد.

در اين نشستها كه با حضور والدين دانشجويان برگزار گرديد، ضمن خوش آمدگويي و تبريك پذيرفته شدن دانشجويان در اين دانشگاه، مسايلي همچون ادامه مسئوليت والدين در دانشگاه،‌ چگونگي زندگي در خوابگاه ، ارتباط گيري والدين با اساتيد و معضلات اجتماعي موجود در دانشگاه ها  و راهكارهاي مقابله با آنها توسط حجت الاسلام والمسلمين كريمان معاون نهاد رهبري دانشگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 

 

 

 

کلمات کلیدی