شهادت سردار رشید اسلام

حاج قاسم سلیمانی به جمع همرزمان شهیدش پیوست

در بامداد روز 13 دی ماه، "سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی" با شلیک چند موشک از پهباد امریکایی به دستور مستقیم ترامپ، به درجه رفیع شهادت نایل گردید. با شهادت این بزرگ مرد دل همه مردم ایران شکست چرا که حاج قاسم همانند پدری که مراقب فرزندان خود است مراقب ایران و فرزندان ایران زمین بود و شهادت بهترین مزد او بود.

کلمات کلیدی