دل نوشته مسئول نهاد دانشگاه هنر به مناسبت شهادت جانگداز حاج قاسم سلیمانی

قهرمان میهنم ایران

محمد دوست پرور

حاج قاسم سلیمانی نامی است که بیش از هر نام دیگری با مجاهدت و امنیت ، شرافت و غیرت گره خورده است.

سلیمانی که پرچم مبارزه با تروریست را در دست داشت می دانست که حریم و حریت را با آتش و آهن باید حفظ کند و با ناله و گریه ، خنده  و برجام نمی‌توان دشمن بد دل و بدخواه را که سر تا پا غرق اسلحه است از میان برد.

برای رسیدن به هدف، از میان انبوه هیاهو های فریبنده و خوش رنگ و لعاب، او تفنگ به دست از میان توپ و جنگ گذشت.

 زمانی که مردم منطقه به ویژه در سوریه و سپس عراق ، تمام امیدها را از دست رفته می‌دیدند و در چنبره داعش و النصره و احرار شام و... خود را اسیر و آواره می پنداشتند مردی از میان برخاست مردی به صلابت کویر، از طبقه متوسط و یادگار دوران دفاع مظلومانه ایرانیان در ۸ سال ستم اهریمنی جهانیان .

و شد منجی ستمدیدگان و بی پناهان.

 غیرت ایرانی در قدرت سلیمانی، خواب خوش خفاشان شب را آشفته کرد و کفتار ها و شغال ها را از اطراف پیکره ی مردم منطقه پراکند.

 همگان سردار ایرانی را شیرمرد غیرت و شرف یافتند که از سرزمین پارس به یاری آنان برخاسته و شب آنان با ستاره درخشان فرزند قهرمان ایران روشن شده است.

 اینک مام میهن به خود می بالد که گرانمایه فرزندی چنین پاک و بی باک در دامن خویش پرورده است که در شوریدن بر ستم و خودکامگی لحظه‌ای درنگ نمی‌کرد.

سپاه اهریمن یارای همآوردی با سردار ایرانی را نداشت و در هشت سال مبارزه با داعش و... همه وقت بر سینه آنان نشست و پشت شان را به خاک نهاد.

 هم او بود که دولت  شرّ و بد یمن  داعش را به ذلت کشاند و از صفحه گیتی حذف کرد.

اما ضحاک بد صفت از شوم شبانه خود بر قهرمان ایران شورید و تیغ بر پیکر آن رادمرد از قفا زد.

اینک ایران رنجور نبود فرزند شایسته خویش است.

 

ندانی که ایران نشست منست                                              جهان سر به سر زیر دست منست

هنر نزد ایرانیان است و بـــس                                            ندادند شـیر ژیان را به کــس

همه یکدلانند یـزدان شناس                                              بـه نیکـی ندارنـد از بـد هـراس

دریغ است ایـران که ویـران شــود                                         کنام پلنگان و شیران شــود

چـو ایـران نباشد تن من مـبـاد                                         در این بوم و بر زنده یک تن مباد

همـه روی یکسر بجـنگ آوریــم                                         جــهان بر بـداندیـش تنـگ آوریم

همه سربسر تن به کشتن دهیم                                          بـه از آنکه کشـور به دشمن دهـیم

چنین گفت موبد که مرد بنام                                            بـه از زنـده دشمـن بر او شاد کام

اگر کشــت خواهــد تو را روزگــار                                        چــه نیکــو تر از مـرگ در کـــار زار

"حکیم ابوالقاسم فردوسی"

 

کلمات کلیدی
حمیدرضا علی غنی
تهیه کننده:

حمیدرضا علی غنی