«احترام به والدین»

 این طرح ویژه فرزندان زیر 10 سال اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه می باشد.

 1- نقاشی می بایست برگفته از آیات قرآن کریم در( نکوداشت مقام پدر و مادر) باشد.

    2- اندازه کاغذ A4

    3- استفاده از هر ماده نقاشی آزاد است.

    4- هر فرد مجاز به ارسال فقط یک اثر می باشد.

   5- به منظور دریافت آیات مربوط به این بخش کلیک نمایید.

 

جوایز:

  •  به هر یک از 20 اثر برگزیده مبلغ 2/000/000 ریال اهدا خواهد شد.                 

                                                                                       

        مهلت ارسال اثر: 1400/2/27